INFORMACJE DLA SELF EMPLOYED

Self-Employment (Sole Trader) to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Rok podatkowy od 6kwietnia do 5 kwietnia
Self assessment -31.10 po koncu roku podatkowego –rozliczenie papierkowe lub
31.01 po koncu roku podatkowego- rozliczenie online.
Zaplata za tax do 31.01 po zakaczeniu roku podatkowego.
Do rejestracji samozatrudnienia wymagany jest numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number). Rejestracji Self Employed należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Podjęcie działalności w ramach Self-Employment nie wyklucza możliwości zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę. Osoby samozatrudnione objęte są podatkiem dochodowym od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Osoby Samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie. Rejestracja Samozatrudnienia jest możliwa tylko dla osób będących rezydentami Wielkiej Brytanii (posiadającymi adres personalny w UK oraz numer ubezpieczenia społecznego National Insurance Number).

SELF EMPOYED MA
• Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych
• Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 82,000.00
• Możliwość zatrudniania pracowników
• Obowiazek przechowywania danych
Ubezpieczenie społeczne (National Insurance) – 2015/2016
• Class 2 – roczny dochód netto do GBP 8,060.00 – stawka GBP 2.80 tygodniowo
• Class 4 – dochód netto powyżej GBP 8,060.00 – stawka GBP 2.80 tygodniowo plus 9% dochodu powyżej
Z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne mogą być zwolnione następujące osoby:
• kobiety powyżej 60-go roku życia,
• mężczyźni powyżej 65-go roku życia,
• osoby posiadające zaświadczenie o niskich zarobkach (Certificate of Small Earnings Exception)

Podatki – 2015/2016
• Pierwsze GBP 10,600.00 zwolnione od opodatkowania
• Stawka opodatkowania 20% dla dochodów GBP 0.00 – GBP 31,785.00
• Stawka opodatkowania 40% dla dochodów GBP 31,785.00 – GBP 150,000.00
• Stawka opodatkowania 45% dla dochodów powyżej GBP 150,000.00
Income Tax i Self Assessment
Kiedy zarejestrujesz się jako self-employed, będziesz podatnikiem „Self Assessment”. Będziesz musiał wypełnić formę „Tax Return” każdego roku i podać szczegóły swoich zarobków i innego dochodu jaki osiągnąłeś. Te informacje są potrzebne do opracowania wysokości podatku jaki masz zapłacić. Twój urząd skarbowy automatycznie wyśle Ci formę Tax Return każdego roku w kwietniu. Jeśli odeślesz kompletną formę do urzędu przed 31 Października, urząd opracuje dla Ciebie Tax Bill (podatek do zapłaty). Roczne zeznanie podatkowe powinieneś odesłać najpóźniej do 31 października – w formie papierowej lub do 31 stycznia przez internet. Jeśli się spóźnisz będziesz musiał zapłacić karę pieniężną
Przechowywanie danych
Zgodnie z prawem musisz przechowywac dane dotyczące twojego biznesu i każdego przychodu jaki otrzymałeś do 5 lat od konca roku podatkowego. To dlatego, że musisz złożyć zeznanie podatkowe i pokazać, że liczby są poprawne (kwoty podane w zeznaniu są akuratne). Musisz przechowywać przynajmniej:
1. Faktury kupna i sprzedaży
2. Rachunki na wydatki biznesu
3. Zapisy bankowe

WYDATKI KTORE MOŻNA ODLICZYĆ

 
Zgodnie z generalną zasadą koszty poniesione wyłącznie w celu osiągnięcia przychodu w ramach prowadzonej działalności są dozwolone do potrącenia przy rozliczeniu podatkowym.

Wydatki dozwolone i wydatki niedozwolone do potrącenia przy kalkulacji zysku podlegającego opodatkowaniu.

*Księgowość, prawo i inne profesjonalne usługi.
Koszty usług świadczonych przez: księgowych, architektów, inspektorów budowlanych, radców prawnych, składki ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

*Reklama.
Koszty zamieszczania ogłoszeń, przesyłek reklamowych, darmowych próbek, koszty strony internetowej.

*Bank, karty kredytowe i inne opłaty finansowe.
Opłaty bankowe, opłaty za posiadanie karty kredytowej, odsetki zakupów ratalnych, raty leasingowe.

*Samochód, van, podróże służbowe.
Ubezpieczenie samochodu/vana, naprawy, serwisowanie, przeglądy techniczne, road tax, paliwo, opłaty parkingowe, opłaty za wypożyczenie, opłaty za prawo jazdy. Podróże autobusowe, pociągowe, powietrzne, przejazdy taksówką. Koszty pokoi hotelowych i posiłków podczas podróży biznesowych wymagających noclegu.

*Komunikacja, artykułu biurowe i inne koszty biurowe.
Opłaty za telefon stacjonarny, komórkowy, fax, internet. Usługi pocztowe, artykuły biurowe, produkty/usługi poligraficzne, drobne wyposażenie biurowe, oprogramowanie komputerowe.

*Przemysł budowlany – płatności dla podwykonawców (Subcontractorów).                 Płatności dla Subcontractorów w przemyśle budowlanym (przed potrąceniem podatku).

*Koszty dóbr przeznaczonych do sprzedaży lub do świadczenia usług w ramach biznesu.
Koszty dóbr kupionych na sprzedaż, koszty użytych materiałów, bezpośrednie koszty produkcji dóbr.

*Amortyzacja, straty na sprzedaży majątku.
Amortyzacja i straty na sprzedaży majątku nie są wydatkami dozwolonymi do potrącenia

*Polisa ubezpieczeniowa.
Koszty biznesowych polis ubezpieczeniowych.

*Odsetki od pożyczek biznesowych.
Koszty odsetek od pożyczek na cele biznesowe.

*Odpisy nieuiszczonych należności.
Kwoty ujęte jako przód jednak nie zapłacone (przez Klientów) i nie możliwe do odzyskania.

*Czynsz, podatek od nieruchomości, media, ubezpieczenie nieruchomości.
Czynsz, podatek od nieruchomości, koszty mediów (woda, energia, gaz, woda), ubezpieczenie nieruchomości, koszty ochrony. Użycie domu jako biura (w proporcji odpowiadającej biznesowemu użyciu).

*Naprawy wyposażenia, remonty nieruchomości.
Naprawa (konserwacja, utrzymanie) wyposażenia i posiadłości biznesowych. Odnowienie/naprawa drobnych narzędzi i elementów wyposażenia.

*Płace, pensje i inne koszty pracownicze.
Pensje, płace, premie, emerytury, dodatki dla pracowników, opłaty agencyjne, koszty podwykonawców, składki NICs płacone przez pracodawcę.

*Inne wydatki biznesowe Wyjazdy, podróże służbowe, subskrypcje zawodowe, inne koszty bieżące niewymienione powyżej.

CAPITAL ALLOWANCE
ODPISY AMORTYZACYJNE
Wydatki na środki trwałe wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności (np. samochód, narzędzia, maszyny) nie mogą być potrącone z osiągniętego dochodu, jako wydatki. W odniesieniu do zakupionych środków trwałych można natomiast zastosować odpisy amortyzacyjne.
Osiągnięty dochód może być pomniejszony o odpisy amortyzacyjne środków trwałych o przewidywalnym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż 2 lata, np.:
• Van
• Samochód
• Narzędzia
• Sprzęt komputerowy
• Maszyny
• Wyposażenie/Sprzęt

sylwia@innovationvisual.com

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *