Firma Limited

Co można wliczyć w koszty działalności?

 

Przedstawiamy poniżej szczegółową listę od A do Z kosztów i wydatków biznesowych dla spółki Limited przygotowaną na podstawie wytycznych HMRC.

Jeśli nie odliczamy w koszty wszystkich wydatków ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą/firmą, może okazać się że firma płaci więcej podatku niż powinna. Z drugiej strony ujmowanie w kosztach wydatków, które wg przepisów nie podlegają odliczeniu, może prowadzić do zaniżania podatku, który powinniśmy płacić.

 

Przeczytaj to najpierw!

 

Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś jedynym właścicielem i dyrektorem swojej spółki Limited, Ty i spółka stanowicie oddzielne osobowości prawne wg HMRC i Companies House. A więc jeśli mówimy ‘spółka może odliczyć coś w koszty’ oznacza to, że wydatek ten zostanie zarejestrowany w księgach spółki.

 

Z drugiej strony, jeśli mówimy, że ‘Ty możesz sobie to odliczyć’, oznacza to, że zostanie to ujęte w Twoim personalnym rozliczeniu podatkowym.

 

Jeśli mówimy natomiast ‘wydatek zostanie Ci zwrócony przez spółkę’ oznacza to, że za wydatki, które zapłaciłeś z pieniędzy prywatnych, spółka zwróci Ci pieniądze bez żadnych konsekwecji podatkowych dla Ciebie i dla spółki. Dla klarowności dokumentacji księgowej w Twojej firmie, do tego typu wydatków, za które płacisz z prywatnych pieniędzy, ale zostaną Ci one zwrócone przez Twoją firmę, wykorzystaj nasz formularz ‘Expense form’.

 

Jeśli mówimy ‘korzyści pracownika podlegające opodatkowaniu’ oznacza to, że niektóre wydatki poniesione na rzecz pracownika, które spółka wliczy sobie w koszty, powodują powstanie zobowiązania podatkowego ze strony pracownika, np. używanie samochodu firmowego przez pracownika do celów prywatnych. Korzyści te są traktowane jako dodatkowy przychód pracownika (podobnie jak pensja) i podlegają opodatkowaniu oraz naliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Jeśli czegokolwiek nie jesteś pewien, skonsultuj to z nami.

 

A do Z najczęściej spotykanych kosztów i wydatków biznesowych    

Bank – odsetki i opłaty bankowe

Konto biznesowe na firmę – jeżeli firma posiada binzesowe czyli firmowe konto bankowe, wówczas wszystkie opłaty za prowadzenie tego konta oraz zapłacone odsetki bankowe (np. za korzystanie z karty kredytowej lub linii kredytowej) podlegają wliczeniu w koszty działalności.

Prywatne konto bankowe na nazwisko dyrektora – odsetki bankowe oraz opłaty ponoszone w ramach prywatnego konta bankowego dyrektora i/lub właściciela firmy nie podlegają wliczeniu w koszty działalności firmy.

Bilety komunikacji publicznej (pociąg, autobus)

Firma może zwrócić pracownikowi wydatki na zakup biletów komunikacji publicznej tylko w następujących przypadkach:

1) Przejazd odbywał się między dwoma miejscami spotkań biznesowych (np. jesteś sprzedawcą i podróżujesz z jednego spotkania z klientem na drugie)

2) Jeśli podróżujesz z i do tymczasowego miejsca pracy czyli tam gdzie pracujesz przez krótki czas (mniej niż 40% twojego całkowitego czasu pracy w ciągu kolejnych 24 miesięcy.

 

Przeczytaj również część dotyczącą ‘Podróży służbowych’.

Bilety lotnicze

Firma może zwrócić Ci koszt biletów lotniczych, za które zapłaciłeś z prywatnych pieniędzy w następujących przypadkach:

1) Przelot odbywał się między dwoma miejscami spotkań biznesowych (np. jesteś sprzedawcą i podróżujesz z jednego spotkania z klientem na drugie)

2) Jeśli podróżujesz z i do tymczasowego miejsca pracy czyli gdzieś gdzie pracujesz przez krótki czas (mniej niż 40% twojego całkowitego czasu pracy w ciągu kolejnych 24 miesięcy.

Przeczytaj również część dotyczącą ‘Podróży służbowych’

Biuro w domu – używanie domu do celów biznesowych

Jeżeli pracujesz z domu jako jednoosobowa firma, możesz wliczyć w koszty firmy proporcję (część) wydatków związanych z Twoim domem/mieszkaniem. Jest to skomplikowane zagadnienie i podlegające kontrolom ze strony HMRC i dlatego najlepiej skonsultuj się szczegółowo ze swoim księgowym na ten temat.

Jeżeli jesteś pracownikiem swojej firmy limited, powinieneś sporządzić umowę wynajmu pomiędzy Tobą a Twoją firmą określającą jaką powierzchnię wynajmujesz, w jakim celu, jakie są koszty z tym związane itp.

 

 Charytatywne dotacje od firmy dla różnych organizacji

Firma, która przekazuje datki na organizacje charytatywne (tzw. Gift Aid) generalnie może wliczyć te wydatki w koszty prowadzonej działalności. Inne rodzaje darowizn wymagają szczegółowej konsultacji z księgowym.

Czynsz za wynajem nieruchomości

Dom – jeżeli pracujesz z domu i jesteś jedynym pracownikiem firmy, możesz wliczyć w koszty działalności firmy część wydatków na czynsz najmu, ale musisz sporządzić umowę pomiędzy firmą, a Tobą jako osobą prywatną określającą warunki wynajmu części nieruchomości przez firmę.

Przychody z tytułu wynajmu części nieruchomości powinieneś również ująć w Twoim personalnym rozliczeniu podatkowym. Przychody te będą równe poniesionym kosztom i nie będzie z tego tytułu dodatkowego podatku do zapłacenia. Sprawdź również: ‘Dom – używanie do celów biznesowych’

 

Biuro lub inne pomieszczenia do działalności gospodarczej – jeśli firma wynajmuje biuro lub inne pomieszczenia do celów prawadzenia działalności gospodarczej, wszystkie wydatki ponoszone na ten cel mogą być ujęte w kosztach działalności firmy. Wyjątek stanowi depozyt wpłacany przy podpisywaniu umowy najmu. Jest on ujmowany w Twoich księgach w inny sposób, ponieważ na końcu umowy jest zwracany i nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

 

Dom – używanie do celów biznesowych         

Jeśli pracujesz z domu i jesteś pracownikiem w firmie limited, istnieją dwa sposoby rozlicznia kosztów używania domu/mieszkania do celów wykonywania swojej działalności:

 

  1. Poprzez wliczenie w koszty części (proporcji) aktualnych kosztów poniesionych na utrzymanie domu; propocję wylicza się porównując ile używasz domu do biznesu w stosunku do użytkowania do celów prywatnych (biorąc pod uwagę czas, metraż, ilość pomieszczeń itp). Wyliczenia te muszą być klarowne i w razie kontroli HMRC będziesz musiał udowodnić jak koszty zostały wyliczone.
  2. Od 6 kwietnia 2013 poprzez ujęcie w kosztach ryczałtu czyli kwoty dozwolonej i zalecanej przez HMRC. Kwoty ryczałtu zależą od ilości godzin przepracowanych w domu.

 

Pamiętaj, że w pierwszym przypadku powinieneś mieć umowę wynajmu części domu pomiędzy Tobą, a firmą limited, a przychody z wynajmu powinieneś doliczyć do dochodu w swoim personalnym rozliczeniu podatkowym.

 

Emerytura – odpisy emerytalne do własnego funduszu emerytalnego

Jeśli firma dokonuje odpisów do własnego funduszu emerytalnego wówczas stanowią one koszt uzyskania przychodu firmy.

 

Energia elektryczna

W domu – jeśli pracujesz z domu i jesteś jedynym pracownikiem firmy, możesz uzyskać zwrot kosztów energii elektrycznej w części dotyczącej używania domu do celów biznesowych. Sprawdź również: ‘Dom – używanie do celów biznesowych’

 

W biurze lub miejscu prowadzenia firmy – firma może wliczyć w koszty wszystkie wydatki ponoszone na ogrzewanie, oświetlenie, utrzymanie urządzeń elektrycznych w miejscy prowadzenia firmy.

Gaz

Dokładnie tak samo jak w przypadku energii elektrycznej. Sprawdź: ‘Energia elektryczna’.

Hotel – koszty zakwaterowania

Firma może wzrócić pracownikowi koszt wydatków na zakwaterowanie w hotelu, za które pracownik zapłacił ze swoich prywatnych pieniędzy tylko w następujących przypadkach:

1) Jeśli zamieszkanie w hotelu dotyczyły tylko i wyłączenie podróży służbowej

2) Jeśli zakwaterowanie w hotelu było w celu odbycia spotkania binzesowego poza miejscem zamieszkania

3) Jeśli byłeś w tymczasowym miejscu pracy, czyli w miejscu gdzie będziesz pracował nie więcej niż 40% czasu pracy w ciągu kolejnych 24 miesięcy.

Koszty zakwaterowania podlegają zasadom dotyczącym podróży służbowych i podróż z domu do stałego miejsca pracy nie stanowi podróży służbowej w rozumieniu przepisów podatkowych. Oznacza to, że firma nie może zwrócić kosztów zakwaterowania w hotelu, który znajduje się blisko stałego miejsca pracy. Jeśli to zrobi, będziesz musiał zapłacić podatek oraz ubezpiecznie społeczne od tej wartości, ponieważ będzie to uznane za twój dodatkowy dochód.

Internet

W domu – jeżeli pracujesz z domu jako jednoosobowa firma i nie masz oddzielnej umowy na internet dla Twojej firmy, można odliczyć w koszty firmy koszt internetu używanego dla celów biznesowych. Na podstawie rachunku za internet, należy wyliczyć % udział kosztu używania internetu do biznesu i do celów prywatnych i tylko ten % do celów biznesowych można wliczyć w koszty firmy.

 

Uwaga! – upewnij się, że Twoja firma nie płaci rachunków za internet, które są wystawione na Twoje nazwisko. Jeśli tak się dzieje, to jest to dodatkowy benefit dla Ciebie i powinieneś od tego zapłacić podatek i NI, tak jak od wynagrodzenia. Powinieneś zapłacić taki rachunek osobiście, a następnie firma powinna zwrócić Ci pieniądze za część dotyczącą używania internetu do biznesu.

 

W biurze lub innych pomieszczeniach przeznaczonych na działalność gospodarczą – jeśli masz oddzielną umowę na internet na Twoją firmę, całkowity wydatek może być wliczony w koszty działalności. Firma będzie płacić za takie faktury bezpośrednio do dostawcy z firmowego konta bankowego.

Jedzenie & Napoje

W biurze lub w domu, w którym pracujesz – jeśli nie masz pracowników, nie możesz wliczać w koszty wydatków na jedzenie spożywane w domu (jeśli pracujesz z domu) lub w biurze.

Jeśli posiadasz pracowników, możesz dostarczyć im podstawowe produkty typu kawa, herbata i herbatniki oraz darmowe posiłki np w stołówce, pod warunkiem, że są one dostępne dla wszystkich pracowników. Możesz wówczas wliczyć w koszty powyższe wydatki na jedzenie i napoje dla pracowników.

 

Podczas podróży służbowej, poza stałym miejscem pracy – jeśli ponosisz wydatki na jedzenie, napoje i pracujesz poza swoim normalnym miejscem pracy podczas podróży służbowej, wówczas firma powinna zwrócić Ci pieniądze za te wydatki. Skorzytaj z tzw. ‘expense form’, aby rozliczyć się z firmą. Firma będzie wówczas mogła wliczyć te wydatki w koszty działalności.

Komputer – wyposażenie & elektronika

Dla celów prywatnych i biznesowych – jeżeli firma dostarcza pracownikowi komputer do używania do celów biznesowych, ale również przez jakiś czas jest on używany do celów prywatnych, będzie trzeba zapłacić od tej częsci ubezpieczenie społeczne NI, ponieważ jest to uznawane za dodatkową korzyść dla pracownika.

 

Komputer prywatny wniesiony do firmy – jeśli posiadasz już komputer, biurko, kszesło itp i chcesz je wnieść do firmy, możesze wliczyć w koszty wartość tych rzeczy, wyliczoną na podstawie wartości rynkowej w dniu wniesienia (sprawdź ceny podobnych rzeczy np. na eBay). Pamietaj, że jeśli nadal będziesz jednocześnie używał tych rzeczy prywatnie, HMRC może uznać to za Twoją dodatkową korzyść jako pracownika.

 

Tylko i wyłącznie do celów biznesowych – jeśli firma dostarczy Ci komputer tylko i wyłącznie do używania do celów biznesowych, wówczas wydatek na taki sprzęt możęI być ujęty w kosztach firmy.

 

Używane (second-hand) wyposażenie i elektronika kupione do firmy –  jeśli firma kupi używany sprzęt komputerowy, może wliczyć w koszty firmy wartość tych wydatków podobnie jak w przypadku zakupu rzeczy nowych. Sprzęt taki znajdzie się na liście środków trwałych firmy i może być amortyzowany, ponieważ stał się on własnością firmy.

 

Kredyt na nieruchomość (Mortgage)

Jeżeli pracujesz z domu i jesteś jedynym pracownikiem firmy, a płacisz kredyt na nieruchomość, możesz odliczyć w koszty działalności część odsetek od kredytu (ale nie kapitał, który spłacasz). Część tą należy obliczyć na podstawie proporcji w jakiej używasz dom do biznesu w stosunku do celów prywatnych.

Sprawdź: ‘Dom – używanie do celów biznesowych’

Księgowy

Firma może wliczyć w koszty prowadzonej działalności pełne koszty obsługi księgowej, podatkowej oraz wszelkie inne usługi świadczone przez księgowego dla firmy.

Należy jednak pamiętać, że jeśli firma płaci księgowemu za przygotowanie personalnego rozliczenia podatkowego dyrektora (tax return), wówczas jest to dodatkowa korzyść, od której będzie musiał on zapłacić dodatkowy podatek i ubezpieczenie NI. W celu uniknięcia tego podatku, koszt przygotowania takiego rozliczenia powinien zostać ujęty na koncie ‘pożyczki dla dyrektora’ lub pokryty z prywatnych pieniędzy dyrektora i nie ujęty w księgach spółki tylko w prywatnym rozliczeniu podatkowym.

Laptop

Przeczytaj część : ‘Komputer wyposażenie i elektronika’

Mandaty za parkowanie lub nieprzepisową jazdę samochodem

Niestety nie możesz wliczyć w koszty swojej działalności jakiegokolwiek mandatu za przekroczenie przepisów, nawet jeśli zdarzenie miało miejsce podczas podróży do celów biznesowych. Wydatek ten powstał ponieważ złamałeś przepisy prawa.

Materiały biurowe

Jeśli zapłaciłeś za zakup materiałów biurowych ze swoich prywatnych pieniędzy, firma powinna zwrócić ci je na podstawie tzw. ‘Expense claim report’.

Zakupy materiałów biurowych dokonane bezpośrednio przez firmę i zapłacone z pieniędzy firmowych, będą w całości wliczone w koszty działalności firmy.

Medyczne – koszt badań i opieki medycznej  

W niektórych przypadkach firma może ponieść wydatki na leczenie medyczne pracowników bez konieczności płacenia od tego podatku i ubezpiecznia społecznego. Np. opłaty ponoszone na badanie wzroku pracownika, który pracuje przy komupterze. Szczegółowe informacje tutaj: http://www.hmrc.gov. uk/payerti/exb/a-z/m/medical-treatment.htm

Naprawy i remonty (w domu)      

Jeżeli pracujesz z domu i jesteś jedynym pracownikiem firmy, a wykonałeś remont w domu, możesz wliczyć w koszty część wydatków z tym związanych. Jeśli remont ten dotyczył części, w której wykonujesz swoją pracę, możesz wliczyć koszt remontu w całości.

Np. jeśli informatyk posiada dom z 10 pokojami i np. wyremontował sufit w pokoju, w którym pracuje za £200, koszt ten powinien zostać pomnożony przez 90%, ponieważ pokój ten jest używany w 90% czasu do biznesu i wówczas kwota £180 zostanie ujęta w kosztach działalności.

Jeśli remont dotyczył całego domu (np remont całego dachu), wydatki na ten cel można wliczyć w koszty proporcjonalnie, np. w domu z 10 pokojami będzie to: ‘koszt remontu’ x 1/10 x 90%.

Jeśli remont dotyczy części, która nie jest wogóle używana do celów biznesowych, np. kuchni, nie można wydatków z tym związanych ująć w kosztach działalności.

Przeczytaj również: ‘Dom – używanie do celów biznesowych’.

Ochronne ubrania

Przeczytaj: ‘Ubrania – robocze, ochronne, służbowe’.

 

Opieka nad dzieckiem

Firma może wliczać w koszty działalności wydatki na opiekę nad dzieckiem pracowników. Szczegółowe przepisy: http://www.hmrc.gov.uk/payerti/exb/a-z/c/childcare.htm

Opłaty drogowe i parking    

Możesz wliczyć w całości wydatki na opłaty drogowe, opłaty za autostrady i parking, ponoszone podczas przejazdów do celów służbowych. Możesz to zrobić nawet jeśli rozliczasz przejazdy na podstawie ewidencji przejazdów.

Pamiętaj! Nie można wliczać w koszty mandatów za złe parkowanie.

Opłaty za karty kredytowe  

Przeczytaj: ‘Bank – odsetki i opłaty bankowe’

Paliwo

Przeczytaj: ‘Samochód’.

Porady/usługi specjalistów

Firma może wliczyć w koszty działalności wszystkie wydatki na opłaty dla specjalistów, z których usług korzystasz w celach biznesowych, np. porada prawnika, doradcy finansowego, księgowego itp.

Podatek od nieruchomości (Council tax / Rates)

Jeśli prowadzisz firmę w domu – jeśli pracujesz z domu i jesteś jedynym pracownikiem firmy, możesz uzyskać od swojej firmy zwrot części wydatków na podatek od nieruchomości. Należy to zrobić przy pomocy tzw. ‘expense form’ wyliczając w odpowiedni sposób proporcję w jakim stopniu używasz swojego domu do celów biznesowych. Jakkolwiek w zależności od tego w jakim stopniu używasz swojego domu do celów biznesowych, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od nieruchomość wg stawek dla firm (business rates).

Jeśli prowadzimy firmę w oddzielnym/wynajętym miejscu – wydatki ponoszone przez firmę na podatek od nieruchomości wg stawek dla bisnesu (business rates), będą w całości wliczone w koszty działalności firmy.

Przeczytaj również część dotyczącą ‘Dom – używanie do celów biznesowych’.

Podróże służbowe

Firma może zwrócić ci wydatki związane z podróżą służbową, jeśli zapłaciłeś za nie z prywatnych pieniędzy i jeśli podróż ta spełnia wymogi zaliczenia jej do podróży służbowej, czyli:

1) Podróż miała miejsce między dwoma miejscami spotkań biznesowych (np. jesteś sprzedawcą i podróżujesz z jednego spotkania z klientem na drugie)

2) Jeśli podróżujesz z i do tymczasowego miejsca pracy czyli tam gdzie pracujesz przez krótki czas (mniej niż 40% twojego całkowitego czasu pracy w ciągu kolejnych 24 miesięcy.

Podróż z domu do twojego stałego miejsca pracy nie jest podróżą służbową i dlatego nie pracodawca nie może zwrócić ci wydatków z tym związanych.

Prezenty

Dla pracowników – jeśli firma daje prezent pracownikowi, wówczas jego wartość może podlegać opodatkowaniu. Szczegóły tego zagadnienia:

http://www.hmrc.gov.uk/payerti/exb/a-z/index.htm

Jeśli prezent jest mały (np. bukiet kwiatów dla pracownika, któremu urodziło się dziecko), wówczas można zwrócić się do HMRC o zwolnienie z naliczania podatku od takiego typu prezentu.

 

Dla innych  – jeśli dajesz prezent osobie niezwiązanej z Twoim biznesem i nie jest to jedzenie, napój, papierosy lub kupon, wartość prezentu nie przekracza £50 na osobę rocznie oraz jest oznaczone nazwą Twojego biznesu (np. kalendarz z nazwą Twojego biznesu), możesz wliczyć w koszty wydatki poniesione na ten cel.

Prawnik – porady        

Sprawdź: ‘Porady/usługi specjalistów’

Reklama & Marketing

Firma może ująć w kosztach działalności koszty działań reklamowych, marketingowych ponoszonych dla biznesu, np. koszty ulotek, wizytówek, strony internetowej, hostingu, umieszczania reklam itp.

Uwaga! – niektóre koszty uznawane powszechnie za marketingowe, np. zaproszenie klienta do restauracji, mogą zostać uznane za niepodlegające odliczeniu w koszty.Więcej szczegółów w ‘koszty pozyskania klientów’.

Rower jako środek komunikacji do pracy

Jeśli podróżujesz do pracy rowerem, którey należy do ciebie osobiście (a nie jest własnością firmy) należy określić czy podróż odbywana przez ciebie jest podróżą biznesową. Jeśli tak, to możesz wliczyć koszty ilość przejechanych mil przemnożonych przez ryczałt za 1 milę

 

 Rozrywka dla klientów i pracowników

Dla klientów – niestety wydatki ponoszone na zdobywanie klientów (np, obiad z klientem) nie mogą być wliczone w koszty prowadzonej działalności.

 

Dla pracowników – jeśli organizujesz dla swoich pracowników rozrywkę np. wspólny obiad w restauracji, możesz wliczyć w koszty wydatki na ten cel, ale Twoi pracownicy zapłacą od tego dodatkowy podatek i NI ponieważ jest to dla nich dodatkowa korzyść.

W celu odliczenia w koszty takich wydatków i uniknięcia dodatkowego podatku dla Twoich pracowników, rozrywka taka musi spełnić następujące warunki:

– jest to wydarzenie organizowane co roku (np. Christmas party)

– jest dostępne dla każdego pracownika

– koszt na osobę nie przekracza £150

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony (np. jest to jednorazowe wyjście na obiad z jednym z Twoich pracowników) wówczas cały koszt stanowi dodatkową korzyść tego pracownika i musi on zapłacić od tego podatek i NI.

Samochód

Samochów prywatny – jeśli podróżujesz w celach biznesowych swoim samochodem prawatnym, firma powinna zwrócić ci wydatki z tym związane wg ilości przejechanych mil do celów biznesowych oraz ryczałtu opublikowanego przez HMRC. Informacje znajdują się tutaj: http://www.hmrc.gov.uk/payerti/exb/a-z/m/mileage-expenses.htm

Podróże służbowe wykonywane prywatnym samochodem przez pracownika podlegają zasadom regulującym podróże służbowe wg których podróż z domu do stałego miejsca pracy nie jest podróżą służbową.

Samochód służbowy – koszty zakupu samochodu na firmę wraz z wszystkimi kosztami utrzymania samochodu (serwisy, naprawy) stanowią koszty dla firmy. W niektórych przypadkach używanie samochodu służbowego przez pracownika firmy, może stanowić dodatkowy dochód do opodatkowania i dlatego warto szczegóły skonsultować z doświadczonym księgowym.

Stowarzyszenia i organizacje zrzeszające specjalistów – opłaty

Firma może wliczyć w koszty opłaty za przynależność do organizacji i stowarzyszeń zawodowych, które znajdują się na następującej liście w HMRC: http://www.hmrc.gov.uk/list3/index.htm bez naliczania podatku i ubezpieczenia społecznego od tych wartości. W przeciwnym razie opłata będzie traktowana jako dodatkowy dochód dla pracownika.

Należy również pamiętać, że firma powinna zapłacić daną opłatę bezpośrednio do organizacji, a nie poprzez zwrot kosztów takiej opłaty pracownikowi.

Strona Internetowa

Budowa strony – możesz wliczyć w koszty działalności firmy pełne wydatki na budowę strony internetowej, jeśli myślisz, że strona ta przyniesie przychody wyższe od kosztów poniesionych na jej budowę. HMRC nie ma w tym przypadku sztywnych zasad, a więc dobrze tę kwestię skonsultować z doświadczonym księgowym.

Website hosting & utrzymanie strony – dokładnie jak powyżej – jeśli strona zarabia pieniądze, można wliczyć w koszty wszystkie wydatki ponoszone na jej utrzymanie.

Szkolenia i rozwój pracowników  

Wydatki na szkolenia personelu mogą być w całości wliczone w koszty działalności firmy pod warunkiem, że są w całości i wyłącznie ponoszone dla celów firmowych.

Telefon

W domu – jeśli pracujesz z domu, jesteś jedynym pracownikiem firmy i nie masz oddzielnej linii telefonicznej dla firmy, możesz wliczyć w koszty całość wydatków na rozmowy telefoniczne do celów biznesowych oraz część kosztów linii telefonicznej, która dotyczy użycia do celów biznesowych. Dodatkowo warunkiem takiego sposobu rozliczania jest fakt, że rachunki telefoniczne są na nazwisko osoby prywatnej, a nie na firmę.

 

Biuro lub inne pomieszczenia do działalności gospodarczej – jeśli posiadasz oddzielną linię telefoniczną do celów biznesowych, upewnij się, że rachunki wystawiany są na firmę. Zapłata za te rachunki powinna byc dokonywana przez firmę bezpośrednio do dostawcy (for example, BT or Virgin). Tylko wówczas całość rachunków można wliczyć w koszty działalności firmy.

Telefon komórkowy

Wydatki na zakup telefonu komórkowego dla pracownika, mogą być w całości wliczone w koszty działalności firmy. Warunkiem jest, aby umowa z dostawcą telefonu komórkowego była podpisana na firmę, a nie na osobe prywatną.

Ubezpieczenie

Wydatki na wszelkiego typu ubezpieczenia niezbędne do praowadzenia twojego biznesu, mogą być wliczone w koszty działalności firmy.

Firma może również zakupić prywatne ubezpiecznie medyczne dla pracowników, ale w niektórych przypadkach może ono stanowić dodatkowy benefit dla pracowników, od którego trzeba będzie zapłacić podatek i ubezpieczenie społeczne. Więcej szczegółów tutaj: http://www.hmrc.gov.uk/ payerti/exb/a-z/m/medical-treatment.htm

Ubrania (robocze, ochronne, do pracy)

Firma może dostarczyć dla pracownika ubrania ochronne niezbędne do wykonywania danej pracy (np. kamizelki ochronne, uniform). Ubrania takie nadają się jedynie do noszenia w miejscu pracy i należą do nich również np. marynarki lub koszule z logo biznesowym.

Firma może takie ubrania zakupić i dać w używanie pracownikowm w miejscu pracy ponosząc bezpośrednio wydatki z tym związane. Fakt ten będzie ujęty w rozliczeniu przesłanym do HMRC (P11D) nie ma jednak żadnych konsekwencji podatkowych z tym związanych.

Uniform

Przeczytaj: ‘Ubrania – robocze, ochronne, służbowe’

Woda         

 W domu – jeśli używasz duże ilości wody do prowadzonej działalności (np. świadczysz usługi mycia samochodów), wówczas musisz zwrócić się do dostawcy wody, aby wystawiała oddzielny rachunek za te wydatki na firmę, które będzie można wliczyć w całości w koszty działalności.

Jeśli używasz tylko niewielkie ilości wody w trakcie prowadzonej działalności, to możesz wliczyć w koszty wydatki proporcjonalnie do użytkowania do celów biznesowych.

 

W biurze lub innych pomieszczeniach do celów biznesowych – możesz liczyć pełne wydatki za zużycie wody w oddzielnym biurze lub innych pomieszczeniach, które twoja firma wynajmuje do celów swojej działalności.

 

 

sylwia@innovationvisual.com

View more posts from this author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *